مطلب بفرستید

یکم: سلام

دوم: سلام توی اینترنت خنده‌دار است، مثلا ما وقتی سوار مترو می‌شویم سلام نمی‌کنیم و البته اتفاقی هم نمی‌افتد. سوار اتوبوس هم که می‌شویم همین‌طور، شاید توی تاکسی آرام سلامی بکنیم و شایدتر جوابی بشنویم. سلام اما اسم خداست که هر جا وارد می‌شویم می‌توانیم بلند بگویمش، بی‌خجالت، بی‌این‌که منتظر جوابی باشیم. هرچند هرکس خدا را صدا زده جایی جوابش را گرفته. پس دوباره سلام.

سوم: داستان، سفرنامه، زندگی‌نامه، داستان کوتاه کوتاه، خبر، گزارش، مصاحبه، نقد، نظر و هرچیز دیگری که بتواند به یک ماه‌نامه داستان مربوط شود، را پذیرا هستم. بفرستید ببینیم و بخوانیم.

چهارم: عجیب است که در کم‌تر از یک هفته دوبار مطلب می‌گذارم این‌جا، نه؟

/ 1 نظر / 4 بازدید