پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

اینستاگرام

این روزها که فرصت نوشتن مطلب کمتر است، چند خطهای گاه گاه اینستاگرام هم غنیمت است. با این نام پیدا میشوم:ghezelli
/ 2 نظر / 186 بازدید