majal

 

پذیرایی از مهمانان خدا

گزارش از سفر به قبله- 14
بچه‌های آشپزخانه مرکزی سحر موقع ورود به محل کار از همان جا به سمت مناره‌های نورانی مسجدالنبی می‌ایستند، سلام می‌دهند و بعد وارد می‌شوند. شب هم وقتی کارشان تمام می‌شود یعنی موقع غروب آفتاب، همه جمع می‌شوند در وسط راهروی مرکزی و دعا می‌خوانند و یکی‌شان مداحی می‌کند.اگر غذا به جان زائر و حاجی می‌چسبد، به غیر از مواد اولیه خوب و پخت و پز علمی و سالم و مدیریت صحیح و ... مال همین دل‌پاکی و نیت‌های خالص است. میل کن حاجی با خیال راحت که این آشپزها برای خاطر خدا و مهمان‌هایش در موسم حج خورشید را نمی‌بینند
 
 
آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره


آشپزخانه حجاج ایرانی در مدینه منوره

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩٠/٧/٢٧ - مهدی قزلی