majal

 

آستان نور بندگی

 گزارش از سفر به قبله -8

عکس‌های مردم در مسجدالنبی عکس‌های بندگی آرزومندانی است که به عشقی راهی این سفر شده‌اند.

از این به بعد گزارش‌های تصویری روزانه‌ام در خبرکزاری شهر منتشر می‌شود و خودم هم اینجا بازنشر خواهم داد.

 
آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


آستان نور بندگی؛  22 مهر 90


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩٠/٧/٢۳ - مهدی قزلی