majal

 

یک نفر یادی از ما کرد!

سلام

طبق رسم مالوف سال نو را مبارک کنید! منظورم این اسن که خودتان مبارک باشید سال نو که مثل همه سال‌ها و زمانهای دیگر است . این ماییم که مبارک یا نامبارک می‌کنیم این زمان‌ها و مکان‌ها را.

اتفاقی فهمیدم دوست بزرگواری لطف مفصلی درباره همشهری داستان داشته. خودم که از این لطف خوشحال شدم گفتم خوشحالی‌ام را با دوستان همشهری داستان قسمت کنم. مطلب ایشان را می‌توانید در سایت جیره کتاب ببینید.

ضمنا آخرین تلاش‌های بنده و دوستانم در همشهری داستان ١۴ فروردین در کیوسک‌ها قابل تهیه است، همشهری داستان ٧.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٩/۱/۳ - مهدی قزلی