majal

 

«داستان همشهری،کتاب سوم» منتشر شد

بعد از چند ماه و بوقی کتاب سوم ما رسید.
در کتاب «داستان همشهری» مطالبی مانند مروری بر آثار و زندگی زنده یاد «بیژن نجدی» ،پرونده ای برای کتاب بیوتن «رضا امیرخانی» و  بریده رمان منتشرنشده فرهاد جعفری از مهم‌ترین بخش های آن محسوب می‌شوند.

این شماره از همشهری داستان همراه است با آثاری از؛ فرهاد جعفری، محمدرضا بایرامی، احمددهقان، جان آپدایک، محمدرضازائری، احمدبیگدلی، راضیه تجار، استیون میل هاوسر، محمدجواد جزینی، مجید قیصری، ابراهیم حسن بیگی و....

«داستان همشهری،کتاب سوم» ، تمام رنگی، در 234 صفحه و با قیمت 1000 تومان بر پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها تو را می‌خواند.

ماه بعد اگر اتفاق جدیدی نیفتد منتظر کتاب چهارم باشید.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۸/٧/۱۸ - مهدی قزلی