majal

 

رهبر در آبیدر

عکس‌نوشت‌های این عکس‌ها را من نوشتم

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۸/٢/٢٦ - مهدی قزلی