majal

 

قرآن خدا غلط شده است!

یکم: سال‌ها قبل وقتی بچه بودیم گاهی اشتباهی ازمان سر می‌زد و یکی از والدین طرف حساب‌مان می‌شد به دعوا کردن و شاید سرزنش و تنبیه. اگر این سرزنش و تنبیه طول می‌کشید یا متناسب آن خطا نبود، آن دیگری از والدین میان‌دار می‌شد که: خوب حالا، قرآن خدا که غلط نشده!

و این چنین ما فهمیدیم قرآن خدا غلط نمی شود. و اگر بشود خیلی اتفاق بد و بزرگی است.

چند روز پیش استاد ادبیاتی می‌گفت در خیابان می‌رفته و بنر تبلیغاتی یک جایی را دیده که به مناسبت ماه رمضان نصب کرده اند روی دیوارشان. آیه ای ‌از قرآن را در بنر استفاده کرده اند و در همین بنر غلط املایی دارند از آیه.استاد داخل ساختمان شده و مسوول روابط عمومی را پیدا کرده و اشتباه را یادآوری کرده و جواب شنیده: خوب غلط باشد، چه می‌شود! و استاد افسرده بیرون آمده و ما امروز فهمیدیم با سهل انگاری یک مدیر خُرد می‌شود قرآن خدا غلط بشود. هرچند آنچه پدران و مادران ما می‌گفتند درباره غلط نشدن قرآن یک صورت داشت و یک سیرت، ولی غلط شدن سیرت از همین اشتباه شدن و مهمتر از آن کم توجهی به این اشتباه در صورت شروع می‌شود.

دوم: وقتی دولت جاری تصمیم گرفت مردم را ترغیب کنند به شکل داوطلبانه از یارانه نقدی انصراف بدهند، از همه موجودی و ظرفیت رسانه ای ‌بهره گرفت. از مجری برنامه پربیننده ورزشی گرفته تا تبلیغات میان برنامه و حضور وزیر و سخنگو در رسانه ملی و .... آنچه از همه بیشتر جلب توجه کرد حضور بعضی از بزرگان دینی در صحنه بود. یعنی ایشان به خواست دولت وارد عرصه توجیه و ترغیب مردم شدند که از ماهانه کمتر از 50 هزار تومانشان به ازای هر نفر بگذرند.

امروز گروههای اشتباهی از اسلامی اشتباهی در جاهایی مثل افغانستان و عراق و سوریه، دست به جان و مال مسلمانان و شیعیان دراز کرده اند و می‌کنند. این کارها را پنهانی هم نمی کنند. به بریدن سر معتقدین به لااله الا الله و محمدا رسول الله افتخار می‌کنند. با این حال این دولت و آن بزرگان مذهبی از خودشان تحرکی نشان نمی دهند. امروز می‌فهمیم که گاهی قرآن خدا در سیرت هم عوض می‌شود و عکس العملی درخور دیده نمی شود. انتظار نگارنده به عنوان یک شهروند ساده زیر پرچم کلمه الله این است که جان و ناموس و مال دسته های بزرگ مسلمان از ماهی 50 هزارتومان جدی تر باشد.

از این جان و مال مهمتر، قرآن خداست که غلط شده است، غلط تاویل شده است و می‌شود. راستی اگر دولت و بزرگان مذهبی واکنش مناسبی برای این غلط شدن قرآن نشان ندهند چه کسی باید نشان بدهد.  

 در فارس

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩۳/٤/٢٧ - مهدی قزلی