majal

 

کسی می خواند مرا؟

سلام

امروز ۲۱ فروردین سال ۸۶ و بعد از  تقریبا شش ماه از زور بیکاری سری زدم به این وبلاگی که خیلی وقت پیش راه انداخته بودم. گفتم ببینم هنوز هست یا نه. من که هنوز هستم نه؟

گفتم ببینم کسی سر می زند به این خانه خالی؟

خوب است در فضای مجازی خانه را گرد و غبار نمی گیرد والا اینجا باید حسابی به هم ریخته می بود. اما همه چیز سر جایش بود غیر از من که نبودم.

راستی اگر دوباره مجله شمسه راه بیفتد کسی هست که خودش را برساند برای کمک؟ چه می گویم توی خانه خالی! صدایم انگار پیچید! به اینجا که کسی سر نمی زند دیگر.

هر چند شاید بد نباشد آدم گاهی در خانه خالی با خودش حرف بزند.

یا حق

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٦/۱/٢۱ - مهدی قزلی