majal

 

سرزمین مساجد تک مناره-1

گزارش از سفر به قبله- 56

در مکه و مدینه به سختی می‌شود مسجد دومناره پیدا کرد. بیش از نود درصد مساجد تک مناره هستند. به نظرم می‌شد گزارش تصویری خوبی از آنها داشت. این عکس‌ها در تابناک بسیار بحث برانگیز شد بین مخاطبان. البته بعضی از عکس‌ها را در حال حرکت گرفته ام.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩٠/۸/٢٤ - مهدی قزلی