majal

 

لباس مهمانی خدا

گزارش از سفر به قبله- 24

در سیر سفر گزارش تصویری مسجد شجره که در سایت فردا منتشر شد جا مانده بود. کم کم همه زائران ایرانی میروند سمت مکه و بازار احرام در مسجد شجره حسابی داغ شده. همینطور بازار لبیک گویی حاجیان. اینجا سکوی پرش مهمانان خدا به خانه خداست.
 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩٠/۸/۳ - مهدی قزلی