majal

 

حلقه مفقود

هر فرهنگی بظاعتی دارد و هدفی اگر هم در هدف یا میزان پتانسیل های لازم برای رسیدن به هدف دچار نقض باشد تمدن پویایی نخواهد بود. ما هم در فرهنگ وتمدن مان دارای گذشته ای پر بار هستیم.

طلایه و قله این گذشته عاشوراست که آنقدر ارزش دارد که هنوز که هنوز است بی اغراق همه مردمان را به تکاپو می اندازد. ازطرفی اعتقاد به آینده ای روشن داریم. آینده ای روشن که از آن ماست نه دیگران و نامحرمان. هیچ تمدن و فرهنگی از این باب غنای تمدن و فرهنگ ما را ندارد. شاید به همین خاطر است که ترس از ما زیاد است. الان در دنیا خیلی ها بمب اتم دارند ولی چرا آنها خوفی ایجاد نمی کنند و ایران با اینکه هنوز دست یابی به این وسیله پیدا نکرده اینقدر خطر ناک شده است؟ اصلا چرا بحث بمب اتم را پیش کشیدم. این همه انقلاب در دنیا رخ داده که خیلی هایش هم اصولگرایانه و ضد امپریالیستی بوده چرا از بین همه در  دنیا فقط انقلاب اسلامی بعد از وقوع دچار چالش های جدی مثل جنگ و تحریم و ...  شد؟ این چیزی نیست جز ترس از همین حلقه مفقوده بین گذشته و آینده تمدن ما. غرب بهتر از ما می داند که انقلا ب اسلامی می تواند این حلقه مفقود باشد که عاشورا را به ظهور پیوند می زند.

برای تحقق این امر به نظر صاحب این قلم باید دو موضوع جدی گرفته شود.

اول: بحث اعتماد به نفس است که اگر نباشد انگار هیچ چیز نیست.

دوم: تلاش رسانه ای برای توضیح –تبیین و تبلیغ این حلقه مفقوده است.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۳/۱/٥ - مهدی قزلی