majal

 

بد مستی با نوری‌زاد

یکم: سلام

دوم: دوست طلبه‌ای دارم که هرچند اصفهانی‌ست ولی خیلی دوست داشتنی‌ست. مطلبی نوشته در جواب نوری‌زاد که حرف دل حقیر است بسیاری از قسمت‌های نوشته‌اش. این شد که تصمیم گرفتم لینک مطلب را بگذارم این‌جا که کم‌تر کسی سر می‌زند. اسم مطلبش بد مستی با نوری‌زاد است.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٧/٦/٢۱ - مهدی قزلی